روز دهم - دوشنبه 25 فروردين 1393
روز نهم - يکشنبه 24 فروردين 1393
روز ششم تا هشتم. - شنبه 23 فروردين 1393
روز پنجم رژیم - چهارشنبه 20 فروردين 1393
روز چهارم رژیم - سه شنبه 19 فروردين 1393
روز سوم رژیم من - دوشنبه 18 فروردين 1393
BMI چیست؟ - يکشنبه 17 فروردين 1393
روز دوم رژیم من - يکشنبه 17 فروردين 1393
وزن من امروز - شنبه 16 فروردين 1393
اینم محاسبات کاهش وزن من در این 77 روز: - شنبه 16 فروردين 1393
اگر میزان کالری مصرفی در ورزشهای مختلف را بدانید می‌توانید برنامه دقیقتری برای کاهش وزن داشته باشید؛ - شنبه 16 فروردين 1393
جدول کالری انواع گوشت و مواد پروتئینی - شنبه 16 فروردين 1393
اولین روز رژیم - شنبه 16 فروردين 1393
صفحه قبل 1 صفحه بعد